Teema 2: Valmentavan johtajuuden avulla koko potentiaali käyttöön

Balentorin artikkelissa kiteytetään osuvasti valmentavan johtamisen ydin, joka on ihmisten kehittäminen, kasvattaminen ja potentiaalin saavuttaminen. Esimiehen roolina on ennen kaikkea rohkaista työntekijöitä ottamaan vastuuta, tukea ratkaisujen löytämisessä ja tarjota erilaisia näkökulmia työntekijän hyödynnettäväksi.

Valmentava johtajuus antaa minulle mahdollisuuden tarjota aitoa läsnäoloa ja kuuntelemisen taitoja ihmisille, ja sitä kautta synnyttää heissä oivalluksia. Koen, että omaan luontaisesti hyvät tunnetaidot, joita voin coachingissa hyödyntää. Kun pystyn tarjoamaan työkaluja muille, synnyttää se minussa hyvänolontunnetta ja merkitystä myös omaan elämään. Ennen omaksuin vahvasti ajatusmallin, että olen sitä parempi apu, mitä enemmän neuvoja kykenin antamaan. Olen monien kokemusten kautta kuitenkin huomannut, kuinka neuvon antaminen voi viedä henkilöä täysin väärään suuntaan ja aiheuttaa väärinkäsityksiä. Etenkin, jos neuvonantajana minulla ei ole riittävästi tietoa tai perustan näkemykseni liikaa omien tulkintojeni varaan.


Miksi käyttäisin coachingia työssäni? 

Työyhteisön sisältää runsaasti erilaisia persoonia ja luontaisia vahvuuksia. Coachingin avulla tämä potentiaali saadaan parempaan käyttöön. Jokaiselta edellytetään entistä enemmän keskustelu- ja kuuntelukykyä, kannustamista ja palautetta, jotta tiimin sisäiset vahvuudet saataisiin hyödynnetyksi. Myös yhteistyötaidot korostuvat, kun työyhteisön monimuotoisuus lisääntyy. Esimiehenä toimiessa voin coachingin avulla synnyttää oivalluksia sekä oppia muiden oivalluksista, mikä auttaa myös minua kehittymään. Valmentavan lähestymistavan avulla minulla ei tarvitse olla valmiita vastauksia. Voin silti auttaa toista, vaikka en omaisi juurikaan tietoa käsiteltävästä aiheesta. Coaching on molemmin puoleinen oppimisprosessi.

Valmentavan johtajuuden tärkeys esimiestyössä 

Coachingin avulla valmennettava reflektoi jatkuvasti omaa toimintaansa. Neuvoihin verrattuna oikeiden kysymysten esittäminen lisää vastuunottoa ja sitouttaa henkilön toimintaa suhteessa tavoitteisiin. Balentorin mukaan coaching luo lisää omistautumista, sisäistä motivaatiota ja vaikuttaa positiivisesti tuottavuuteen.

Työelämän muuttuessa ripeällä tahdilla, vaaditaan työntekijöiltä tiedon ja osaamisen lisäksi kykyä kehittää niitä jatkuvasti. HYPlus blogissa Saara Kankainen korostaa, että kun osaamisen kasvattaminen on yrityksessä pääsääntöisenä tavoitteena, vaaditaan esimiehiltä kykyä ohjata ja valmentaa alaisiaan kehittymään.

Lähteet:
Balentor. JOHTAMINEN JA ESIMIESTYÖ. Valmentava johtaminen. Luettavissa: https://www.balentor.fi/valmentava-johtaminen. Luettu: 16.3.2020.

Kankainen, S. 2019. Miksi valmentava johtaminen kannattaa?. Luettavissa: https://hyplus.helsinki.fi/miksi-valmentava-johtaminen-kannattaa/. Luettu: 16.3.2020.

Kommentit

Suositut tekstit