Teema 3: Tavoitteellinen toiminta ja ajanhallinta tukena arvojen mukaisessa elämässä

Näen tavoitteellisen toiminnan asiana, joka mahdollistaa saavuttamaan haluamiani asioita ja unelmia. Se on minulle paljon muutakin kuin tavoitteet työn ja koulun suhteen. Tavoitteellisessa toiminnassa on opittava tunnistamaan ja määrittelemään selkeät, positiiviset ja käytännölliset tavoitteet, jotka suuntaavat toimintaa. Erikoispsykologi Satu Pihlajan mukaan tavoitteiden asettamisella on yhteys onnellisuuteen, hyvinvointiin ja motivaatioon.

Pyrin sisällyttämään tavoitteellista toimintaa joka elämän osa-alueelle. Näin itseni aikaisemmin henkilönä, joka haluaa “elää päivä kerrallaan” ilman liikoja suunnitelmia. Luulin tavoitteellisuuden arjessa tarkoittavan suorituskeskeistä elämää, jolloin hetkessä eläminen ei onnistuisi. Nykyään ajattelen täysin päinvastoin. Kun esimerkiksi asetan tavoitteeksi olla ennakkoluulottomampi ihminen tänä vuonna tai haluan työskennellä tulevaisuudessa työhyvinvoinnin parissa, pyrin jo nyt suuntaamaan toimintaani vahvasti niihin toimiin, jotka edistävät sinne pääsyä.

Se tarkoittaa myös säännöllistä poistumista omalta mukavuusalueelta. Mukavuudenhaluisena ihmisenä en silti halua enää omaksua “leijailevaa” elämäntyyliä ilman selkeää suuntaa. Tavoitteellisuus on minulle sitä, että asetetaan raameja: reflektoidaan omaa toimintaa jatkuvasti, pyritään vahvistamaan vahvuuksia ja tarpeen tullen hiomaan heikkouksia. Nykymaailman informaatiotulvan vuoksi on tärkeää valita omat fokusalueet, mihin suuntaa. Tällöin tyytyväisyys lisääntyy ja stressi vähenee.

Tavoitteellinen toiminta ei suoranaisesti tarkoita sitä, että minun tulisi menestyä kaikilla osa-alueilla, vaan edistää arvojen mukaista elämää ja löytää uudenlaisia keinoja elää onnellisesti. Tavoitteellisuus ei tarkoita aina tavoitteen saavuttamista, vaan siihen pyrkimistä, uuden oppimista ja oppien hyödyntämistä.


Miten voisin saada omasta toiminnastasi nykyistä tavoitteellisempaa? 

Anne Parkkalin mukaan on tärkeää, että tavoitteet ovat riittävän konkreettisia, selkeitä ja saavutettavissa olevia. Voisin asettaa etenkin koulun ja työn ohelle konkreettisempia tavoitteita ja pyrkiä määrätietoisemmin niitä kohti. Voisin pilkkoa tavoitteeni vielä pienemmiksi palasiksi. Haukkaan helposti liian suuren palan kerralla, jolloin tavoitteellisen toiminnan jatkuvuus voi kärsiä tai saatan liikkua väärään suuntaan.

Kun innostun tavoitteesta, alan tekemään sen eteen töitä. Saatan havahtua siihen, että ensimmäinen kiinnostuksen kohde ei välttämättä ollutkaan paras vaihtoehto. Voisin kokeilla rohkeammin erilaisia vaihtoehtoja ja tarkastella kriittisemmin omaa toimintaani sen suhteen.

Parhaat ajanhallintavinkkini 

Hanki paperikalenteri! Huomaan saavani paljon enemmän hyviä asioita aikaiseksi, stressaan vähemmän ja olen ylipäätään tyytyväisempi. Paperikalenteriin on helpompi tehdä merkintöjä ja käsin kirjoittaminen antaa tutkitusti paremman muistijäljen aivoihin. Suunnittele viikkotasolla karkeasti omat aktiviteettisi, mutta riittävän väljästi. Me helposti yliarvioimme aikaansaantimme.

Koulutehtävien suunnittelussa pyri jakamaan iso tehtävä pieniin osiin eri päiville. Pienenkin osan suorittaminen tehtävästä palkitsee, motivoi ja sitouttaa. Saat suuremmalla todennäköisyydellä tehtävän valmiiksi paremmalla menestyksellä ja aikataulussa.

Muista asioiden priorisointi. Mieti, mitkä asiat täytyy hoitaa mahdollisimman pian ja mitä voit tehdä myöhemmin tai jättää kokonaan tekemättä. Pyri löytämään aika, jolloin olet tehokkaimmillasi. Toiset ovat illalla, toiset aamulla. Tee tärkeimmät asiat ensin, kun sinulla on vielä energiaa!

Lähteet:

Aspegren, M. 2017. Tavoitteellisuus on elämän suolaa ja sokeria. Luettavissa: https://johtamispsykologi.wordpress.com/2017/02/14/tavoittellisuus-on-elaman-suolaa-ja-sokeria/. Luettu: 17.3.2020.

MielenIhmeet. 2017. 5 vinkkiä tehokkaaseen ajanhallintaan. Luettavissa: https://mielenihmeet.fi/5-vinkkia-tehokkaaseen-ajanhallintaan/. Luettu: 17.3.2020.

Tunne & Mieli. 2018. Tavoitteellinen elämä voi viedä kohti hyvinvointia – mutta miten asettaa toimivia tavoitteita?. Luettavissa: https://www.tunnejamieli.fi/2018/04/16/tavoitteellinen-elama-voi-vieda-kohti-hyvinvointia-mutta-miten-asettaa-toimivia-tavoitteita/. Luettu: 17.3.2020.

Kommentit

Suositut tekstit