Teema 5: Hyvät tunnetaidot tekevät elämästäsi huomattavasti helpompaa

YTHS:n artikkelin mukaan tunnetaidot tarkoittavat kykyä havaita, ilmaista ja säädellä omia tunteita. Tunnetaidot ovat hyvän mielenterveyden ja itsetuntemuksen perusta. Omien tunteiden näkeminen ja ymmärtäminen auttavat myös hahmottamaan toisten tunteita, mikä on oleellinen osa eri vuorovaikutustilanteissa. Hyvillä tunnetaidoilla on yhteys parempaan empatiakykyyn, mistä on hyötyä monissa asioissa.

Miksi tunnetaitoja kannattaa kehittää?

Tunnetaitojen merkitys on tärkeä, koska ne ohjaavat tekojamme, ajatuksiamme, päätöksiämme ja haaveitamme. Tunnetaidot auttavat ilmaisemaan ja säätelemään omia tunteita, hillitsemään itseä tarpeen mukaan, luomaan toimivia ihmissuhteita, toimimaan jämäkästi silloin, kun omat rajat meinaavat ylittyä, huolehtimaan omasta hyvinvoinnista ja rakentamaan oman näköistä elämää. Ilman toimivia tunnetaitoja voit olla herkästi tunteidesi vankina. Saatat huomata, että tunteet ohjaavatkin elämääsi sen sijaan, että tekisit tietoisia valintoja siitä, mihin suuntaan haluat kulkea.

Suomen Mielenterveys ry:n artikkelin mukaan kaikkien tunteiden näyttämisen mahdollisuus tekee ihmisen kokonaiseksi.


Näin vahvistat tunnetaitojasi

Itsearvostus on tunnetaitojen perusta, joka vaikuttaa monella tapaa muihin tunnetaitoihin. Lähde aina liikkeelle ajatuksesta, että olet ainutlaatuinen juuri omana itsenäsi kaikkien tunteidesi kanssa teoista ja olosuhteista riippumatta.

Suhtaudu tunteisiin viestintuojina. Tunteella on aina jotain kerrottavaa, ja ne pyrkivät ohjaamaan sinua oikeaan suuntaan elämässä. Tunteista keskustelu läheisen ihmisen kanssa rauhoittavassa ympäristössä tai tunteiden kirjoittaminen paperille voi olla hyvä keino.

Etsi keinoja säädellä tunteitasi ja hillitä itseäsi tilanteissa, joissa tunteiden ilmaiseminen ei ole suotavaa. Tunteiden vallassa tulee helposti sanottua vääriä asioita, joten mieti, voisitko palata asiaan seuraavana päivänä tunnekuohun laannuttua. Olen itse huomannut sen olevan parempi vaihtoehto, vaikka haluisin aina ratkaista asian heti. Erilaisissa tilanteissa sisäinen puhe voi auttaa: ”Olen tuohtunut, koska tuo henkilö käyttäytyi sopimattomasti. Miksi alkaisin nyt raivoamaan ja vetämään itseeni negatiivista energiaa hänestä?”

Olen itse tunteellinen ihminen ja aikaisemmin ollut täysin tunteiden vietävissä. Tunnetaitojen kehittämisen kautta olen vapauttanut itsestäni uudenlaista potentiaalia. Olen sitä mieltä, että syvällinen tunteiden käsittely on tärkeää, jotta ymmärtää paremmin itseään ja muita. Vaikka olen kehittynyt tässä asiassa, en koe olevani koskaan valmis. Asenne ja kehittymisen halu ovat ratkaisevia tekijöitä hyvien tunnetaitojen vahvistamisessa.

Lähteet:

Opetushallitus. Tunteesta tunteeseen – ihmismielen tarina kuvin ja sanoin. Luettavissa: https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/tunteesta-tunteeseen-ohjaajan-opas/3-tunnetaitoja-oppii-harjoittelemalla. Luettu: 18.3.2020.

Suomen Mielenterveys ry. Mieli. Tunnetaitojen perusteet. Luettavissa: https://mieli.fi/fi/mielenterveys/itsetuntemus/tunnetaidot/tunnetaitojen-perusteet. Luettu: 18.3.2020.

YTHS. Tunnetaidot. Luettavissa: https://www.yths.fi/terveystieto/mielenterveys/tunnetaidot/. Luettu: 18.3.2020.

Kommentit

Suositut tekstit