Teema 4: Itsetunto ja motivaatio itsensä johtamisen kulmakivenä

Itsetunto on käsityksemme itsestämme ja tietoisuutta omasta arvostamme. Hyvä itsetunto tarkoittaa myönteistä, mutta realistista suhtautumista omiin mahdollisuuksiin ja rajoitteisiin. Hyvä itsetunto on tunnetta siitä, että on hyvä monissa asioissa. Ross (2014, 304) mukaan itsetunto vaikuttaa yksilön motivaatioon ja tehtävissä suoriutumiseen, koska motivaatio syntyy mm. merkityksestä ja arvostuksesta.

Itsetunto ja motivaatio ovat tärkeitä itsensä johtamisessa. Ross (2014, 302) kuvaa itsensä johtamisen kehityksen kaavassa, kuinka positiivinen itsetunto lisää itseluottamusta, mikä taas ennustaa positiivista asennetta. Positiivisen asenteen omaava yksilö on motivoitunut ja tarttuu helpommin toimeen myös hankalissa asioissa. Tämän kautta henkilö tekee useammin ennakoituja päätöksiä, mikä johtaa rakentavaan henkilökohtaiseen muutokseen. Näillä positiivisilla kokemuksilla on hyödyllisiä vaikutuksia yksilön itsetuntoon, koska menestys johtaa ulkoisiin ja sisäisiin palkkioihin, tuo motivaatiota ja lisää halua johtaa ja kehittää itseään.Oma näkemys motivaatiosta ja itsetunnosta 

Suurimman vaikutuksen motivaatioon ja myös itsetuntoon olen saanut aktiviteettien kautta, jotka synnyttävät minussa sisäistä paloa. Kuntosaliharrastuksen aloittaminen oli yksi niistä. Olin sisäisesti motivoitunut ja sitoutunut säännölliseen tekemiseen, koska se kiinnosti minua. Halusin asettaa omaehtoisesti tarkat tavoitteet, kirjata ylös tulokset ja kehittymisen, sain palautetta muilta ja minulla oli monipuolinen yhteisö kuntosalilla.

Nämä asiat auttoivat luomaan rutiinin, jolloin motivaatiota on helpompi pitää, vaikka en enää treenaa tavoitteellisesti. Pystyn asennoitumaan uuteen tilanteeseen muuttamalla ajatteluani. Edes yhtä kova harjoittelu ei ole enää mahdollista kiireisen elämäntilanteeni vuoksi. Voin olla tyytyväinen itseeni, että ylläpidän hyvää kuntoani käymällä 4 kertaa viikossa salilla. Kevyempi harjoittelu on hyväksi, jotta energiaa jää muuhunkin. Minua motivoi jatkaa, koska tiedostan kuntosaliharrastuksen positiiviset vaikutukset terveyden ylläpitämisessä ja sairauksien ennaltaehkäisyssä. Teen myös jatkuvasti pieniä muutoksia treeniini, mikä pitää motivaation korkealla ja mielen virkeänä.

Vähemmän mielenkiintoisten tehtävien aikana pyrin löytämään pieniä asioita, mitkä vievät minua eteenpäin. Esimerkiksi koulussa taloutta käsittelevä moduuli ei kiinnostanut minua yhtään, mutta ajattelin sen auttavan minua ymmärtämään liiketoiminnan kokonaisuutta paremmin. Se auttoi minua suorittamaan moduulin erinomaisin arvosanoin ja olin tyytyväinen itseeni.

Lähde:
S. Ross 2014. A conceptual model for understanding the process of self-leadership development and action-steps to promote personal leadership development. Journal of Management Development, 33, 4, s. 299-323. Luettavissa: https://www-emerald-com.ezproxy.haaga-helia.fi/insight/content/doi/10.1108/JMD-11-2012-0147/full/html#idm46174415463440 Luettu: 17.3.2020.

Kommentit

Suositut tekstit